Browse Source

auto save

master
PLT-MAD006 4 years ago
committed by root
parent
commit
b895a775e2
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      21/26.txt

+ 1
- 1
21/26.txt View File

@@ -1 +1 @@
Hitondra ny fahatsarana mbaminy hajan'iregny firenena ao amin'zany iary zareo, de tsy hisy maloto hiditra amin'zany mihitsy. Tsy hisy niza niza hagnano raha mahamegnatra amban'na mamitaka hiditra ao, fa zay vôsoratra agnarana amin'ny Bokin'ny Zanak'ondrin'ny fiaignana my.
\v 26 Hitondra ny fahatsarana mbaminy hajan'iregny firenena ao amin'zany iary zareo, \v 27 de tsy hisy maloto hiditra amin'zany mihitsy. Tsy hisy niza niza hagnano raha mahamegnatra amban'na mamitaka hiditra ao, fa zay vôsoratra agnarana amin'ny Bokin'ny Zanak'ondrin'ny fiaignana my.

Loading…
Cancel
Save