Browse Source

auto save

master
PLT-MAD006 2 years ago
committed by root
parent
commit
a5dba9cfc8
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      04/04.txt

+ 1
- 1
04/04.txt View File

@@ -1 +1 @@
\v 4 Nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo nagnodidigna ny seza fiandrianana, ary loholona efatra amby roapolo no nipetraka tambnin'iregny seza fiandrianana, niakanjo fotsy, niaraka tamin'nuy satro-boninahitra volamena tegny amin'ny lohan'iary zareo.\v 5 Avy tamin'ny seza fiandrianana no nisy tsela-pahazavana, orana, ary kotro-baratra. Nisy jiro nirehitra talohan'ny seza fiandrianana, jiro zay fanahy fiton'Andriamanitra.
\v 4 Nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo nagnodidigna ny seza fiandrianana, ary loholona efatra amby roapolo no nipetraka tambonin'iregny seza fiandrianana, niakanjo fotsy, niaraka tamin'ny satro-boninahitra volamena tegny amin'ny lohan'iary zareo.\v 5 Avy tamin'ny seza fiandrianana no nisy tsela-pahazavana, orana, ary kotro-baratra. Nisy jiro fito nirehitra talohan'ny seza fiandrianana, jiro zay fanahy fiton'Andriamanitra.

Loading…
Cancel
Save