Browse Source

Thu Mar 19 2020 15:19:07 GMT+0300 (E. Africa Standard Time)

master
tsDesktop 2 years ago
parent
commit
99901d53b8
1 changed files with 1 additions and 2 deletions
  1. +1
    -2
      01/17.txt

+ 1
- 2
01/17.txt View File

@@ -1,2 +1 @@
\v 17 Ndreka nahita an'Azy zaho, de lavo tamin'ny tongotrany kara olona maty. Nikasika anaha tamin'ny tàgnany ankavanana Izy ka nagnano hoe: "Aza matahotra. Zaho no vôlohany sady farany,\v 18 de i raika zay velona. Efa maty zaho, fa, velona ndreka mandrakizay! Ka Zaho managna ny laklen'ny fahafatesana sy ny
Fiaignanan-kôtra.
\v 17 Ndreka nahita an'Azy zaho, de lavo tamin'ny tongotrany kara olona maty. Nikasika anaha tamin'ny tàgnany ankavanana Izy ka nagnano hoe: "Aza matahotra. Zaho no vôlohany sady farany, \v 18 de i raika zay velona. Efa maty zaho, fa, velona ndreka mandrakizay! Ka Zaho managna ny laklen'ny fahafatesana sy ny Fiaignanan-kôtra.

Loading…
Cancel
Save