auto save

This commit is contained in:
PLT-MAD006 2020-01-14 14:03:58 +03:00 gecommit door root
bovenliggende d48366998d
commit 37ad90d2b1
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen

Bestand weergeven

@ -1 +1 @@
Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo,
\v 13 Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo, fa ny vitan'iary zareo de hagnaraka an'iary zareo."