Browse Source

auto save

master
PLT-MAD006 3 years ago
committed by root
parent
commit
d48366998d
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      14/13.txt

+ 1
- 1
14/13.txt View File

@@ -1 +1 @@
Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala
Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo,

Loading…
Cancel
Save