PLT-MAD006 3 anni fa
committato da root
parent
commit
37ad90d2b1
1 ha cambiato i file con 1 aggiunte e 1 eliminazioni
  1. +1
    -1
      14/13.txt

+ 1
- 1
14/13.txt Vedi File

@@ -1 +1 @@
Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo,
\v 13 Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo, fa ny vitan'iary zareo de hagnaraka an'iary zareo."

Caricamento…
Annulla
Salva