Explorar el Código

auto save

master
PLT-MAD006 hace 3 años
cometido por root
padre
commit
37ad90d2b1
Se han modificado 1 ficheros con 1 adiciones y 1 borrados
  1. +1
    -1
      14/13.txt

+ 1
- 1
14/13.txt Ver fichero

@@ -1 +1 @@
Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo,
\v 13 Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo, fa ny vitan'iary zareo de hagnaraka an'iary zareo."

Cargando…
Cancelar
Guardar