Browse Source

auto save

master
PLT-MAD006 3 years ago
committed by root
parent
commit
37ad90d2b1
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      14/13.txt

+ 1
- 1
14/13.txt View File

@@ -1 +1 @@
Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo,
\v 13 Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo, fa ny vitan'iary zareo de hagnaraka an'iary zareo."

Loading…
Cancel
Save