Browse Source

Thu Mar 19 2020 15:21:06 GMT+0300 (E. Africa Standard Time)

master
tsDesktop 3 years ago
parent
commit
0036c90566
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      02/06.txt

+ 1
- 1
02/06.txt View File

@@ -1 +1 @@
Kanefa izao ny atanao : "Halanao ny raha vitan’ny Nikolaita, sady efa halako my koa. Zegny managna tadigny mba mitenoa zegny raha zakain’ny Fagnahy ho an’ny fengonana. Ho an’ny raika mandresy de homeko alalagna hihinagnazegny avy amin’ny hazon’ny fiaignana, zegny amin’ny paradisan’Andriamanitra.""
\v 6 Kanefa izao ny atanao : "Halanao ny raha vitan’ny Nikolaita, sady efa halako my koa. \v 7 Zegny managna tadigny mba mitenoa zegny raha zakain’ny Fagnahy ho an’ny fengonana. Ho an’ny raika mandresy de homeko alalagna hihinagnazegny avy amin’ny hazon’ny fiaignana, zegny amin’ny paradisan’Andriamanitra.""

Loading…
Cancel
Save