Uppdaterad 7 minuter sedan

Uppdaterad 2 timmar sedan

ts-desktop: ilo_gen_text_ulb

Uppdaterad 4 timmar sedan

Mirrored from https://git.door43.org/DMS/DMS_GL

Uppdaterad 5 timmar sedan

Mirrored from https://git.door43.org/MTK/English

Uppdaterad 5 timmar sedan

Mirrored from https://git.door43.org/DMS_GL/en_ta

Uppdaterad 5 timmar sedan

Mirrored from https://git.door43.org/maxroxy/Mark

Uppdaterad 5 timmar sedan