Resource Publishing Pipeline, aka Request for Preparation & Publishing

Последна модификация преди 1 месец

fa_tw
Markdown 0 0

Farsi translation words

Последна модификация преди 4 месеца

as_ulb
Text 0 0

ULB

Последна модификация преди 4 месеца

FArsi Translation Questions

Последна модификация преди 4 месеца

tl_udb
Text 0 0

Full Bible

Последна модификация преди 10 месеца

Portuguese ULB

Последна модификация преди 1 година

ceb_tn
Markdown 0 0

Notes for full Bible

Последна модификация преди 1 година

Full Bible

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година

plt_tn
Markdown 0 0

Plateau Malagasy translation notes

Последна модификация преди 1 година

plt_tq
Markdown 0 0

Plateau Malagasy Translation Questions

Последна модификация преди 2 години

Tok Pisin ULB

Последна модификация преди 2 години

Latin American Spanish UDB

Последна модификация преди 2 години

Portuguese Bíblia Livre BLV

Последна модификация преди 2 години

Nepali ULB

Последна модификация преди 2 години

Участници