ts-desktop: -x-antambahoaka_rev_text_reg
您最多能選擇 25 個主題 主題必須以字母或數字為開頭,可包含連接號 ('-') 且最長為 35 個字。

1 行
216 B

  1. \v 6 Talohan'ny seza fiandrianana de nisy ranomasina fitaratra, kara ny kristaly. Iregny raha managn'aigna efatra de tantegnantegnan'ny seza fiandrianana sy nagnodidigna an'zany, feno maso, talohany sy tan-damosigny.