Browse Source

Thu Mar 19 2020 15:27:38 GMT+0300 (E. Africa Standard Time)

master
tsDesktop 2 years ago
parent
commit
fb926734f7
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      22/10.txt

+ 1
- 1
22/10.txt View File

@@ -1 +1 @@
\v 10 De nizaka izy taminaha : "Aza asena tombo-kase ny zakan’ny faminaniana amin’ny boky ity. Fa efa akeky ny fotoana. \v 11 Zegny magnano ny tsy marina, avelay izy hanohy ny tsy fahamarinana. Zegny maloto fiaigna, avelay izy hanohy ny fiagnanany maloto. Zegny marina, avelay izy hanohy ny fagnamboarana marina. Zegny masina, avelay izy hanohy ny fahamasinana."
\v 10 De nizaka izy taminaha: "Aza asena tombo-kase ny zakan’ny faminaniana amin’ny boky ity. Fa efa akeky ny fotoana. \v 11 Zegny magnano ny tsy marina, avelay izy hanohy ny tsy fahamarinana. Zegny maloto fiaigna, avelay izy hanohy ny fiagnanany maloto. Zegny marina, avelay izy hanohy ny fagnamboarana marina. Zegny masina, avelay izy hanohy ny fahamasinana."

Loading…
Cancel
Save