Browse Source

auto save

master
PLT-MAD006 2 years ago
committed by root
parent
commit
8471956c65
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      04/07.txt

+ 1
- 1
04/07.txt View File

@@ -1 +1 @@
\v 7 I raha managn'aigna voalohany de kara ny liona, I raha managn'aigna faharoy kara ny zanak'omby, i raha managn'aigna fahatelo de managna endrika olona, ary i raha managn'aigna fahaefatra kara ny voro-mahery miborigna.\v 8 Iregny raha managn'aigna efatra de samy managna elatra enina aby, feno maso ny ambony sy ny ambany. Andro aman'alina izy iregny de tsy mijanogna mizaka hoe: "Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra Tsitoha zay nisy, sy misy, ary mbola ho avy."
\v 7 Ny raha managn'aigna voalohany de kara ny liona, ny raha managn'aigna faharoy kara ny zanak'omby, ny raha managn'aigna fahatelo de managna endrika olona, ary ny raha managn'aigna fahaefatra kara ny voro-mahery miborigna.\v 8 Iregny raha managn'aigna efatra de samy managna elatra enina aby, feno maso ny ambony sy ny ambany. Andro aman'alina izy iregny de tsy mijanogna mizaka hoe: "Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra Tsitoha zay nisy, sy misy, ary mbola ho avy."

Loading…
Cancel
Save