Browse Source

auto save

master
PLT-MAD006 2 years ago
committed by root
parent
commit
4031960d15
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      04/06.txt

+ 1
- 1
04/06.txt View File

@@ -1 +1 @@
Talohan'ny seza fiandrianana de nisy ranomasina fitaratra, kara ny kristaly. Iregny raha managn'aigna efatra de tantegnantegnan'ny seza fiandrianana sy nagnodi
Talohan'ny seza fiandrianana de nisy ranomasina fitaratra, kara ny kristaly. Iregny raha managn'aigna efatra de tantegnantegnan'ny seza fiandrianana sy nagnodidin

Loading…
Cancel
Save