Parcourir la source

auto save

master
PLT-MAD006 il y a 2 ans
committed by root
Parent
révision
37ad90d2b1
1 fichiers modifiés avec 1 ajouts et 1 suppressions
  1. +1
    -1
      14/13.txt

+ 1
- 1
14/13.txt Voir le fichier

@@ -1 +1 @@
Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo,
\v 13 Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo, fa ny vitan'iary zareo de hagnaraka an'iary zareo."

Chargement…
Annuler
Enregistrer