Browse Source

auto save

master
PLT-MADA007 2 years ago
committed by root
parent
commit
33d87c04e9
2 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. +1
    -1
      22/18.txt
  2. +1
    -1
      manifest.json

+ 1
- 1
22/18.txt View File

@@ -1 +1 @@
\v 18 \v 19 Izaho de magnambara amin’ny zegny maregny ny zakan’ny faminaniana amin’ny boky ity : "Na misy magnampy an’io, Andriamanitra hagnampy loza ho an’azy zay voasoratra amin’ny boky ity. Na misy mangala ny faminaniana vôzaka amin’ny boky ity, Andriamanitra de hangala ny anjarany amin’ny kakazon’ny fiaignany mban’ny tanàna masina zay voasoratra agnatin’ny boky ity." (Fagnamarihana : Ny antontan-taratasy taloha de mivaky hoe : "Andriamanitra hangala ny anjarany amin’ny Bokin’ny Fiaignana de amin’ny tanàna masina zay voaosoratra amin’ny boky ity.")
\v 18 Izaho de magnambara amin’ny zegny maregny ny zakan’ny faminaniana amin’ny boky ity : "Na misy magnampy an’io, Andriamanitra hagnampy loza ho an’azy zay voasoratra amin’ny boky ity. \v 19 Na misy mangala ny faminaniana vôzaka amin’ny boky ity, Andriamanitra de hangala ny anjarany amin’ny kakazon’ny fiaignany mban’ny tanàna masina zay voasoratra agnatin’ny boky ity." (Fagnamarihana : Ny antontan-taratasy taloha de mivaky hoe : "Andriamanitra hangala ny anjarany amin’ny Bokin’ny Fiaignana de amin’ny tanàna masina zay voaosoratra amin’ny boky ity.")

+ 1
- 1
manifest.json View File

@@ -1 +1 @@
{"project":{"id":"rev","name":""},"type":{"id":"text","name":"Text"},"generator":{"name":"ts-android","build":176},"package_version":7,"target_language":{"name":"Antambahoaka","direction":"ltr","anglicized_name":"","region":"Africa","is_gateway_language":false,"id":"-x-antambahoaka"},"format":"usfm","resource":{"id":"reg"},"translators":["PLT-MADA007"],"source_translations":[{"language_id":"plt","resource_id":"ulb","checking_level":"3","date_modified":20181101,"version":"7.1"}],"finished_chunks":["02-01","02-03","02-06","02-08","02-10","02-12","02-16","02-18","02-20","02-22","02-24","02-26","02-title","12-title","12-01","12-03","12-05","12-07","12-11","12-13","12-15","12-10","22-title","22-01","22-03","22-06","22-08","22-10","22-14","22-16","22-17"]}
{"project":{"id":"rev","name":""},"type":{"id":"text","name":"Text"},"generator":{"name":"ts-android","build":176},"package_version":7,"target_language":{"name":"Antambahoaka","direction":"ltr","anglicized_name":"","region":"Africa","is_gateway_language":false,"id":"-x-antambahoaka"},"format":"usfm","resource":{"id":"reg"},"translators":["PLT-MADA007"],"source_translations":[{"language_id":"plt","resource_id":"ulb","checking_level":"3","date_modified":20181101,"version":"7.1"}],"finished_chunks":["02-01","02-03","02-06","02-08","02-10","02-12","02-16","02-18","02-20","02-22","02-24","02-26","02-title","12-title","12-01","12-03","12-05","12-07","12-11","12-13","12-15","12-10","22-title","22-01","22-03","22-06","22-08","22-10","22-14","22-16","22-17","22-18"]}

Loading…
Cancel
Save