Browse Source

auto save

master
PLT-MAD006 3 years ago
committed by root
parent
commit
314f8388c2
2 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. +1
    -1
      14/06.txt
  2. +1
    -1
      manifest.json

+ 1
- 1
14/06.txt View File

@@ -1 +1 @@
\v 6 Nahita anjely hafa nagnembogna ambony zaho, zay nanagna ny hafatra mandrakizain'ny vaovao mahafaly hambara amin'zay miaigna ambonin'ny tany amin'ny firenena, foko, ary ny olona maro be.\v 7 Nagnatso tamin'ny feo mafy izy hoe: "Matahora an'Andriamanitra ary magnomeza voninahitra an'Azy. Fa tonga ny oran'ny fitsarany. Mivavaha amin'Azy, ny raika zay nagnano ny lagnitra, ny tany, ny ranomasina, ary ny loharano."
\v 6 Nahita anjely hafa nagnembogna ambony zaho, zay nanagna ny hafatra mandrakizain'ny vaovao mahafaly zakaina amin'zay miaigna ambonin'ny tany amin'ny firenena, foko, ary ny olona maro be.\v 7 Nagnatso tamin'ny feo mafy izy hoe: "Matahora an'Andriamanitra ary magnomeza voninahitra an'Azy. Fa tonga ny oran'ny fitsarany. Mivavaha amin'Azy, ny raika zay nagnano ny lagnitra, ny tany, ny ranomasina, ary ny loharano."

+ 1
- 1
manifest.json View File

@@ -1 +1 @@
{"project":{"id":"rev","name":""},"type":{"id":"text","name":"Text"},"generator":{"name":"ts-android","build":181},"package_version":7,"target_language":{"name":"Antambahoaka","direction":"ltr","anglicized_name":"","region":"Africa","is_gateway_language":false,"id":"-x-antambahoaka"},"format":"usfm","resource":{"id":"reg"},"translators":["PLT-MAD006"],"source_translations":[{"language_id":"plt","resource_id":"ulb","checking_level":"3","date_modified":20181101,"version":"7.1"}],"finished_chunks":["06-03","06-01","06-07","06-09","06-05","06-12","06-15","16-01","16-03","16-04","16-02","16-08","16-10","16-12","16-15","16-17","16-20","16-title","06-title","01-01","01-04","01-07","01-09","01-12","01-14","01-17","01-19","11-title","11-01","11-03","11-06","11-08","11-10","11-13","11-16","11-18","11-19","11-15","21-title","21-01","21-03","21-05","21-07","21-09","21-11","21-14","21-16","21-18","21-21","21-23","21-26","20-title","20-01","20-04","20-05","20-07","20-09","20-11","20-13","10-title","10-01","10-03","10-05","10-10","10-08","04-01","04-04","04-06","04-07","04-09","14-01","14-03"]}
{"project":{"id":"rev","name":""},"type":{"id":"text","name":"Text"},"generator":{"name":"ts-android","build":181},"package_version":7,"target_language":{"name":"Antambahoaka","direction":"ltr","anglicized_name":"","region":"Africa","is_gateway_language":false,"id":"-x-antambahoaka"},"format":"usfm","resource":{"id":"reg"},"translators":["PLT-MAD006"],"source_translations":[{"language_id":"plt","resource_id":"ulb","checking_level":"3","date_modified":20181101,"version":"7.1"}],"finished_chunks":["06-03","06-01","06-07","06-09","06-05","06-12","06-15","16-01","16-03","16-04","16-02","16-08","16-10","16-12","16-15","16-17","16-20","16-title","06-title","01-01","01-04","01-07","01-09","01-12","01-14","01-17","01-19","11-title","11-01","11-03","11-06","11-08","11-10","11-13","11-16","11-18","11-19","11-15","21-title","21-01","21-03","21-05","21-07","21-09","21-11","21-14","21-16","21-18","21-21","21-23","21-26","20-title","20-01","20-04","20-05","20-07","20-09","20-11","20-13","10-title","10-01","10-03","10-05","10-10","10-08","04-01","04-04","04-06","04-07","04-09","14-01","14-03","14-06"]}

Loading…
Cancel
Save